Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 03 tháng 10 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 03/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 03/10/2023 từ 20 mm 50mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Sa Thầy và Ia H’Drai

Cao

2

Gia Lai

Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung bình

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung bình

4

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng và Tây Trà

Trung bình

5

Đắk Nông

Cư Jút và Đắk Mil

Trung bình