Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 12 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 12/06/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trug Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 12/06/2023 từ 60 mm đến100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trug Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên

Cao

2

Hòa Bình

Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu

Cao

3

Thanh Hóa

Quan Hóa, Như Xuân, Bá Thước, Cẩm Thủy.

Cao

4

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Trung Bình

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Trung Bình

3

Lào Cai

Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình