Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 21 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 21/06/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 21/06/2023 từ 20 mm 70mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-60mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

 

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Chợ Mới

Cao

 

3

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và Mai Châu

Cao

 

4

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

2

Phú Thọ

Thanh Sơn

Trung Bình

3

Sơn La

Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ

Trung Bình

4

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn

Trung Bình

5

Lâm Đồng

Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Trung Bình