Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Bằng

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Bằng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) chủ trì buổi họp

Buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Bằng diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.

Tại buổi họp, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Thanh Bằng.

Theo đó, NCS. Nguyễn Thanh Bằng đã thực hiện luận án với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Cả”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Nguyễn Thanh Bằng đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS có 03 bài báo đăng trên các tạp chí đầu ngành về môi trường, biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi họp

Nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu của NCS. Nguyễn Thanh Bằng, GS.TS. Trần Thục cho biết: Nghiên cứu của NCS. Nguyễn Thanh Bằng về đánh giá tác động của thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Cả đảm bảo tính mới. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ khắc nghiệt các yếu tố khí hậu như: Nhiệt độ tăng, lượng mưa mùa khô giảm, lượng mưa mùa lũ tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về tần suất và tính bất thường. Những thay đổi đó, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên nước khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và lưu vực sông Cả nói riêng. Ở Việt Nam, đã có những nghiên cứu tính toán và đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi thảm phủ đến dòng chảy lưu vực sông hoặc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy nhưng các nghiên cứu đánh giá kết hợp cả hai vấn đề trên còn chưa nhiều. GS.TS. Trần Thục khẳng định, kết quả của Luận án đã được hội đồng các cấp thông qua và đảm bảo về chất lượng.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đánh giá NCS. Nguyễn Thanh Bằng là người có tinh thần, thái độ học tập tốt.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Thanh Bằng được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 21 tháng 6 năm 2023.