Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 6 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 06/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 06/06/2023 từ 10 mm 140mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-140mm; khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

3

Lào Cai

Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn

Cao

4

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng và Hòa An

Trung bình

2

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà và Tủa Chùa

Trung bình

3

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil và Krông Nô

Trung bình

4

Lâm Đồng

Bảo Lâm, Đơn Dương và Di Linh

Trung bình