Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 6/6/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 06/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 06/06/2023 từ 20 mm 100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên

Cao

2

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Cao

3

Kon Tum

Ngọc Hồi và Sa Thầy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì và Xín Mần

Trung bình

2

Tuyên Quang

Na Hang và Chiêm Hóa

Trung bình

3

Sơn La

Mường La và Sốp Cộp

Trung bình