Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 15/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 15/09/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày15/09/2023 từ 10 mm đến 45mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15mm đến 40mm, một số nơi lớn nhất từ 20 – 100mm; khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15mm đến 50mm, một số nơi lớn nhất từ 20 – 130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn và Tương Dương

Cao

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bình Gia

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

3

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

4

Hà Tĩnh

Hương Sơn

Trung Bình