Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 18/12/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 18/12/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 18/12/2023 từ 70 mm đến 150mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-120mm; Nam Trung Bộ có mưa lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới, Nam Đông, Tx Hương Trà, Phong Điền

Cao

2

Quảng Nam

Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn

Cao

3

Quảng Ngãi

Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh

Trung bình

2

Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung bình

3

Khánh Hòa

Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Sơn

Trung bình