Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 26 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 26/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

III. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 26/06/2023 từ 20 mm đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

TP. Uông Bí, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Ba Chẽ, Hoành Bồ và TX. Đông Triều

Cao

2

Lạng Sơn

Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Vân Hồ

Trung Bình

2

Hòa Bình

Đà Bắc và Mai Châu

Trung Bình

3

Thanh Hóa

Quan Hóa

Trung Bình