Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 04/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 04/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 04/09/2023 từ 50 mm đến 70mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Cao

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Chư Prông

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình