Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 14/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 14/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 14/06/2023 từ 20 mm 90mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ và Tân Uyên

Cao

 

3

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Quang

Cao

 

4

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng và Sa Pa

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình