Bản tin lũ quét 01h ngày 14 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 14/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 14/06/2023 từ 20 mm 50mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-160mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

 

2

Bắc Giang

Yên Thế

Cao

 

3

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

 

4

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Quang

Cao

 

5

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

 

6

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng và Sa Pa

Cao

 

7

Thái Nguyên

Võ Nhai

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm

Trung Bình

3

Lai Châu

Tam Đường và Tân Uyên

Trung Bình