Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 15/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023101513

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 15/10/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 15/10/2023 từ 30mm đến 150mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-150mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

3

Quảng Trị

ĐaKrông

Cao

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

3

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’lấp và Tuy Đức

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Trung Bình