Chủ động, sẵn sàng ứng phó trước thời tiết cực đoan

Các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra, chưa bao giờ thiên tai lại diễn ra khốc liệt và dữ dội như những năm gần đây. Có thể nói rằng, thiên tai đang diễn ra trên diện rộng từ miền núi, đồng bằng đến đô thị đòi hỏi các ngành chức năng và mỗi địa phương phải đề cao cảnh giác, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu và sự bất thường của thời tiết. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Vậy chúng ta cần có những giải pháp gì và hành động như thế nào trước thiên tai và biến đổi khí hậu? PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) đã có buổi trao đổi trên chương trình Góc Nhìn, kênh VTC1 về vấn đề này. Dưới đây là toàn bộ nội dung buổi phỏng vấn.