Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 16/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 16/10/2023 từ 40mm đến 100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 40mm, một số nơi có lượng mưa cao nhất từ 40-160mm; khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 30mm, một số nơi có lượng mưa cao nhất từ 30-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung bình

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung bình

4

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn

Trung bình

5

Phú Yên

Tây Hòa

Trung bình

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung bình

7

Ninh Thuận

Bác Ái và Ninh Sơn

Trung bình

8

Bình Thuận

TX. La Gi, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Hàm Tân

Trung bình

9

Gia Lai

K’Bang và Chư Sê

Trung bình

10

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông và Lắk

Trung bình

11

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Krông Nô, Đắk Song và Đắk R’lấp

Trung bình

12

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung bình