Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 28/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 28/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 28/09/2023 từ 30mm – 140mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang

Cao

2

Gia Lai

K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh và Mang Yang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Trung Bình

2

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Sa Thầy

Trung Bình

3

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lâm Hà và Đức Trọng

Trung Bình