Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 28/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 28/09/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 28/09/2023 từ 50 mm đến 130mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm; Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-60mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

3

Yên Bái

Trấn Yên và Yên Bình

Cao

4

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn và Thanh Chương

Cao

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân và Như Xuân

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm và Bảo Lạc

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm và Chợ Mới

Trung Bình

3

Thái Nguyên

Định Hóa và Phú Lương

Trung Bình

4

Phú Thọ

Đoan Hùng và Hạ Hòa

Trung Bình

5

Hà Tĩnh

Hương Sơn và Vũ Quang

Trung Bình

6

Gia Lai

Ia Grai và Đức Cơ

Trung Bình

7

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc và Bảo Lâm

Trung Bình

8

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

Trung Bình