Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 29/9/2023

Vienkttv-BTLQ2023092919

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 13/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29/09/2023 từ 20mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-80mm, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-60mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

2

Yên Bái

TX. Nghĩa Lộ, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Yên Bình

Cao

3

Quảng Nam

Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My

Cao

4

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Cao

5

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Kar, M’Đrắk và Krông Pak

Cao

6

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong và Đắk Mil

Cao

7

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Tuần Giáo và Mường ảng

Trung Bình

2

Sơn La

Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ

Trung Bình

3

Hòa Bình

Đà Bắc

Trung Bình