Báo cáo Lãnh đạo Bộ về triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Họp báo cáo Lãnh đạo Bộ về triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Ngày 18/2/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-BTNMT về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác và ủy nhiệm các Thứ trưởng xử lý công việc đối với lĩnh vực công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển được Bộ trưởng giao chỉ đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thay cho Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc.

Sáng ngày 02/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển và Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (KH KTTV&BĐKH) về triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và Văn phòng Bộ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả công tác của Viện KH KTTV&BĐKH trong thời gian qua. Trong thời gian tới, với yêu cầu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu ngày càng tăng, đòi hỏi Viện cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, điều hành tận tình của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện, Viện KH KTTV&BĐKH sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phục vụ tốt hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Viện KH KTTV&BĐKH vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường.

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Viện KH KTTV&BĐKH

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương cho biết, trên cơ sở những định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2016-2020, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các mô hình dự báo khí tượng thủy văn cho Việt Nam; dự báo thủy văn chuyên dùng cho vùng cửa sông, dự báo ngập lụt, dự báo phục vụ vận hành hồ chứa, dự báo cho các ngành và khu vực trọng điểm; nghiên cứu quy trình công nghệ phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng các bản đồ rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc; nâng cao năng lực nghiên cứu theo dõi các biến đổi của trái đất, các biến động của tự nhiên trong khu vực và lãnh thổ; ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu trong giảm nhẹ khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu – nước biển dâng; báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia; nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, Viện cũng sẽ duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh tại Viện; cũng như tăng cường tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sỹ, tiến sỹ tại các Viện, Trường Đại học. Đặc biệt, Viện cũng sẽ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ song phương và đa phương với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ theo hướng tăng cường hợp tác nghiên cứu về các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tạo điều kiện cho các trung tâm nghiên cứu, cán bộ của Viện tham gia vào các chương trình/dự án hợp tác quốc tế,…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Viện KH KTTV&BĐKH; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất của Viện.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ Viện KH KTTV&BĐKH trong thời gian qua và nhận định: Năm 2016 sẽ là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đây cũng là năm khởi đầu cho tiến trình hội nhập mới khi hàng loạt cam kết hội nhập có hiệu lực. Cơ hội là rất nhiều, nhưng cũng có không ít thách thức cần phải đối mặt. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị lãnh đạo Viện KH KTTV&BĐKH cần tập trung, triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai Đề án kiện toàn và hoạt động của Viện KH KTTV&BĐKH; tập trung vào các định hướng nghiên cứu khoa học trọng tâm trong lĩnh vực KTTV&BĐKH, bắt kịp thời xu thế phát triển về nghiên cứu khoa học trong khu vực và trên thế giới; tích cực tham gia phối hợp với Cục KTTV&BĐKH trong việc nghiên cứu, bảo đảm cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Khí tượng thủy văn; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ; phát huy, mở rộng tăng cường thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về KTTV&BĐKH; đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án chuyên môn và các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH được giao theo quy định,…

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, Viện KH KTTV&BĐKH sẽ có những thành tích tốt đẹp, đáng khích lệ hơn trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành KTTV&BĐKH trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo và tập thể cán bộ Viện KH KTTV&BĐKH, Viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp và tâm huyết của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và gắn bó với đơn vị. Đồng thời, Viện cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và những ý kiến đóng góp quý báu của Thứ trưởng cho sự phát triển của Viện trong thời gian tới.

 

Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị

 

Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương báo cáo tại buổi làm việc

       Phó Viện trưởng, Phân Viện trưởng Phân viện KTTVBĐKH Bảo Thạnh báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Phân viện Khoa học KTTVBĐKH

 

Phó Viện trưởng Dương Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Hi nghị cũng đã nhận được rất nhiều đóng góp từ đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cho các báo cáo tại hội nghị, đặc biệt là các ý kiến đối với công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Viện. 

   

 

 
Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

  

Ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
   

 
Ông Nguyễn Xuân Bảo Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế 

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 
   

Ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch

 
Bà Trương Thị Hiên, Phó Vụ trưởng   Vụ Tài chính
 

Đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát biểu tại Hội nghị
 
 
Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 

Trả lời