BỘ CHỈ SỐ TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 
 
BỘ CHỈ SỐ
TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 
Trần Thục, Vũ Đức Đam Quang, Huỳnh Thị Lan Hương,
Nguyễn Văn Tuệ, Trần Thị Thanh Nga, Đặng Quang Thịnh,
Nguyễn Tú Anh, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thanh Thủy
 
Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
 
LỜI CẢM ƠN

Cuốn sách “Bộ chỉ số trong hệ thống giám sát và đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu” được hoàn hành với sự tài trợ một phần về tài chính và kỹ thuật của Cục Biến đổi khí hậu trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Xây dựng bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu”; Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) trong khuôn khổ của các dự án “Support to Viet Nam for the Implementation of the Paris Agreement (VN-IPA)” và dự án “Policy Advice for Climate Resilient Economic Development (CRED)”. Các tác giả xin chân thành cảm ơn sự tài trợ của các Cơ quan, Tổ chức này.

Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ công cụ giám sát và báo cáo của PPCR – CIF, Công cụ đánh giá khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng (CoBRA) của UNDP, Sổ tay giám sát, đánh giá, phản hồi và học tập có sự tham gia (PMERL) đối với thích ứng dựa vào cộng đồng của CARE, Khung giám sát thích ứng và đánh giá phát triển (TAMD) của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế IIED; các bộ chỉ số của một số nước như Kenya, Morocco, Vương quốc Anh, Pháp, Nepal, Philippines… đã được nghiên cứu, tham khảo và vận dụng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong quá trình xây dựng bộ chỉ số xác định các dự án, nhiệm vụ, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn các Tổ chức đã công bố các tài liệu nêu trên.

Những quan điểm đưa ra trong ấn phẩm này là của các tác giả và không nhất thiết là của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức hợp tác phát triển Đức, hoặc các tổ chức nào khác.

Các tác giả

Trả lời