Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Trần Thanh Thủy

Ngày 28/10/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thanh Thủy với đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai ven biển, áp dụng thí điểm cho khu vực Trung Trung Bộ, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thanh Thủy có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đồng ý với 7/7/7 phiếu tán thành. Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng đã thống nhất NCS. Trần Thanh Thủy được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung.

         Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS:
 
  
 
 
 
 
 
 

Trả lời