Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Bùi Phong

Ngày 27/10/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Bùi Phong với đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị ven biển bằng phương pháp toán học và thí điểm cho thành phố Đà Nẵng, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Bùi Phong có các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án của NCS.

Trả lời