Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hoàng Văn Đại

Sáng ngày 15/6, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Văn Đại với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá rủi ro và cảnh báo nguy cơ lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu”; Ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021, về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh không bị gián đoạn, Bộ GĐĐT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện và các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ thực hiện việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19 năm 2021.

Thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cho NCS. tốt nghiệp đúng tiến độ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hoàng Văn Đại theo hình thức bán trực tuyến. Buổi đánh giá diễn ra tại phòng 131 dành cho NCS trình bày và các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

– GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Chủ tịch Hội đồng;

– PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký;

– Ba Phản biện Hội đồng gồm: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); GS. TS. Nguyễn Trung Việt (Trường Đại học Thủy Lợi); TS. Vũ Thị Thu Lan (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam);

– Hai Ủy viên Hội đồng gồm PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và TS. Đặng Thanh Mai (Tổng cục Khí tượng Thủy văn).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Hoàng Văn Đại có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Đại diện giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Trần Hồng Thái. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Thủy văn học cùng một số cán bộ trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới cũng như nội dung thực hiện. Các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Hoàng Văn Đại đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 2/7 phiếu xuất sắc. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
 Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế nêu lý do Hội thảo
 
Các điểm cầu trực tuyến
 
 
 PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tặng hoa cho NCS
 
NCS tặng hoa cho Lãnh đạo Viện 
 
 
NCS. chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng 
 
 Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Ngà tặng hoa chúc mừng NCS
 
  

Trả lời