Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Ngày 01/9 vừa qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ban hành Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2/2022. Đề án nêu rõ các thông tin chung về cơ sở đào tạo, các nội dung cụ thể như: Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh…

Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY

Trả lời