Dự án: “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

I. Mục tiêu dự án:

Tăng cường năng lực cung cấp, sử dụng thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, góp phần thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.;

II. Nội dung của dự án:

– Thu thập tài liệu, số liệu về thiên tai, hiện trạng kinh tế – xã hội và dữ liệu nền vùng đồng bằng sông Cửu Long;

– Điều tra khảo sát thu thập bổ sung thông tin phục vụ chi tiết hóa theo không gian và chuẩn hóa thông tin, số liệu;

– Tính toán, phân tích đánh giá các đặc trưng khí hậu, sinh khí hậu (nông nghiệp, y tế và sức khỏe cộng đồng, du lịch, năng lượng và xây dựng), cực đoan khí hậu và tác động đến hoạt động kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long;

– Xây dựng bản đồ khí hậu và một số thiên tai khí hậu chính cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên kết quả tổng hợp từ các nguồn thông tin thu thập được và từ các bản đồ đã được thực hiện trước đây chi tiết cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long;

– Xây dựng công cụ cung cấp bản đồ giám sát thời gian thực về thiên tai khí hậu chính dưới tác động của biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long;

– Thiết lập hệ thống mô hình dự báo thiên tai khí hậu chính và tác động với thời hạn trước từ 1 đến 3 tháng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long;

– Xây dựng công cụ (WebGIS và App điện thoại thông minh) cung cấp thông tin phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu.

III. Sản phẩm chính dự án:

– Bộ số liệu thu thập và điều tra khảo sát, kết quả tính toán các yếu tố dẫn suất khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

– Bộ bản đồ khí hậu và một số thiên tai khí hậu chính cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở các dữ liệu phân tích khí hậu được tích hợp với các thông tin viễn thám và công nghệ GIS;

– Công cụ xây dựng bản đồ giám sát thời gian thực về thiên tai khí hậu chính dưới tác động của biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long;
– Hệ thống mô hình dự báo thiên tai khí hậu chính và tác động với thời hạn trước từ 01 đến 03 tháng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long;
– Công cụ cung cấp thông tin phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu;
– Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt..

V. Phạm vi thực hiện dự án: 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau).
VI. Quyết định phê duyệt dự án: Số 2256/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Trả lời