Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh do PGS.TS. Doãn Hà Phong làm chủ nhiệm

Sáng ngày 7/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại” do PGS.TS. Doãn Hà Phong làm chủ nhiệm.

 
PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp 

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), các thành viên đã nghe PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày tóm tắt các nội dung của đề tài.

Theo đó, đề tài xác định mục tiêu nghiên cứu phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày tại buổi họp

Từ mục tiêu đề ra, nhóm thực hiện đề tài đã bắt tay vào nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu hoàn thiện xây dựng mô hình cảnh báo thiên tai lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất tại một số khu vực trong tỉnh Hòa Bình.

Sau 17 tháng triển khai, đề tài đã đưa ra các sản phẩm gồm: Báo cáo xử lí, phân tích số liệu điều tra; Báo cáo tổng quan thiên tai lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún tại một số khu vực chính trong tỉnh.

Báo cáo đánh giá thực trạng thiên tai lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt ở đất đá và sụt lún đất tại một số khu vực trong tỉnh Hòa Bình; Bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro đối với lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của BĐKH tại tỉnh Hòa Bình; Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ ống, lũ quét, ngập lụt sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của BĐKH tại tỉnh Hòa Bình tỷ lệ 1:25.000.

Báo cáo kết quả mô hình kịch bản BĐKH; mô hình cảnh báo lũ ống, lũ quét dưới tác động của BĐKH; mô hình cảnh báo sạt lở đất đá dưới tác động của BĐKH cho Hòa Bình. Báo cáo hướng dẫn sử dụng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của BĐKH tại tỉnh Hòa Bình tỷ lệ 1:25.000. Quy trình thành lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai: Cảnh báo lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá và sụt lún đất dưới tác động của BĐKH bằng công nghệ 4.0. Báo cáo đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai BĐKH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Hướng dẫn sử dụng hệ thống và chuyển giao công nghệ cho tỉnh.

 
PGS.TS. Dương Văn Khảm phát biểu tại buổi họp 

Đề tài cũng đã công bố 2 bài báo trên các tạp chí hàng đầu về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu là “Nâng cao chất lượng tín hiệu tán xạ ngược từ vệ tinh Sentinel 1 phát hiện sạt lở đất do mưa tại tỉnh Hòa Bình” và “Application of GIS and remote sensing for mapping flash flood rise in Hoa Binh province under climate change context”.

Sau phần trình bày của PGS. TS. Doãn Hà Phong, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét. Đề tài được các chuyên gia đánh giá hoàn thành và được đồng ý chuyển sang bảo vệ cấp tỉnh trong thời gian sắp tới.

Trả lời