Thông tin thời gian bảo vệ cấp Viện – Nguyễn Thanh Trang

THÔNG BÁO

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thanh Trang với đề tài:

Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị

Ngành: Hải dương học;

Mã số: 9440228.

Thời gian: 14 giờ 00 – 17 giờ 30, thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trả lời