Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Đức Hiếu

Sáng ngày 28/10/2021 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Đức Hiếu với đề tài: “Nghiên cứu an ninh nước dưới tác động của biến đổi khí hậu – Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Buổi họp Hội đồng chấm luận án của NCS. Bùi Đức Hiếu có sự tham dự của ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện cơ sở đào tạo – PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước; Ông Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Tài nguyên Nước; Ông Nguyễn Vĩnh Khang, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; GS.TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu),… cùng các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Đức Hiếu đã được thành lập theo Quyết định số 285/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với 7 thành viên.

Trong đó, GS. TS. Trần Hồng Thái (Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Ngô Thị Thủy (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký; PGS. TS. Hoàng Anh Huy (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 2; TS. Tống Ngọc Thanh (Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước quốc gia) là Ủy viên phản biện 3; GS. TS. Phạm Thị Hương Lan (Trường Đại học Thủy lợi) và PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên.

GS. TS. Trần Hồng Thái là Chủ tịch Hội đồng

 

Dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Hồng Thái, Hội đồng đã nghe NCS. Bùi Đức Hiếu trình bày các nội dung luận án.

Nghiên cứu an ninh nước dưới tác động của biến đổi khí hậu

Nước là phần thiết yếu của cuộc sống, là nhu cầu căn bản và nền tảng cho các hoạt động hệ sinh thái và xã hội nên nước đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần vào những xung đột cho thể đe dọa an ninh của con người và môi trường. An ninh nước không đơn thuần là việc “tiếp cận được với nguồn nước một cách phù hợp” – mà là tiếp cận bền vững với nước một cách phù hợp về lượng và đạt yêu cầu về chất để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian gần đây, an ninh nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bị đe dọa do tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó Quảng Ngãi là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đối khí hậu và nước biển dâng.

 
NCS. Bùi Đức Hiếu trình bày các nội dung luận án 

Trước tình trạng đó, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được thực hiện nhằm góp phần vào công tác quản lý của địa phương. Để đóng góp thêm các cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quy hoạch, khai thác, quản lý tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, Đề tài Luận án “Nghiên cứu an ninh nước dưới tác động của biến đổi khí hậu – áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi” là rất cần thiết, có tính thời sự, khoa học.

Xây dựng được phương pháp luận và bộ chỉ số đánh giá an ninh nước

Qua quá trình nghiên cứu, tính toán bằng các phương pháp xây dựng và lựa chọn bộ chỉ số, tính chỉ số tổng hợp an ninh nước, luận án đã thu được những kết quả quan trọng. Xây dựng được phương pháp luận và bộ chỉ số đánh giá an ninh nước: gồm 04 chỉ số chính và 17 chỉ số thành phần; Xác định an ninh nước ở Quảng Ngãi đang bị suy giảm; Thông qua kết quả tính toán, có thể khẳng định mức độ an ninh nước ở thì tương lai là kém hơn so với hiện tại, trong thời kỳ tương lai thì mức độ an ninh nước có xét đến biến đổi khí hậu kém hơn nếu không xét đến biến đổi khí hậu, và mức độ an ninh nước ở kịch bản RCP8.5 kém hơn so với kịch bản RCP4.5; Đề xuất các giải pháp đảm bảo và tăng cường ANN cho Quảng Ngãi.

Tuy còn một số tồn tại nhưng luận án được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới cũng như nội dung thực hiện.

Sau phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Bùi Đức Hiếu đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
NCS trả lời các câu hỏi của chuyên gia phản biện
 
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đại diện cơ sở đào tạo phát biểu 
 
TS. Tạ Đình Thi – Đại diện giáo viên hướng dẫn phát biểu  
 
GS. TS. Trần Thục chúc mừng NCS 
 
NCS phát biểu 
 Đại diện cơ sở đào tạo chúc mừng NCS
 
Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng NCS 
 
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm với NCS 
 
Hai giáo viên hướng dẫn chụp ảnh cùng NCS và người thân 
 
 
Toàn cảnh buổi chấm luận án cấp Viện của NCS. Bùi Đức Hiếu.

Trả lời