Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Thanh Thủy

Chiều ngày 29/10/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Thanh Thủy.

Buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Thanh Thủy đã diễn ra bằng hình thức bán trực tuyến với điểm cầu chính tại phòng họp 116-118 của Viện và nhiều điểm cầu ngoài Viện.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Trần Thanh Thủy với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai đối với các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, khả năng trình bày của NCS trong suốt thời gian học tập.

 

Toàn cảnh buổi họp tại điểm cầu phòng 116-118 của Viện

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu đồng ý, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện – PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Trần Thanh Thủy được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2021.

 

NCS. Trần Thanh Thủy tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Trước đó, ngày 08/6/2021, NCS. Trần Thanh Thủy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.

Trả lời