Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đào Hương Giang

Sáng ngày 12/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Đào Hương Giang với đề tài luận án: “Nghiên cứu lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải chủ trì buổi đánh giá

Tới dự buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Đào Hương Giang có đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (chuyên gia cao cấp của Viện – Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu) cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại buổi đánh giá, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đào Hương Giang. Cụ thể, theo Quyết định số 132/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đào Hương Giang gồm 7 thành viên gồm: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Doãn Hà Phong (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Lê Xuân Tuấn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 3; TS. Nguyễn Xuân Hiển (Trung tâm Hải văn – Tổng cục Khí tượng Thủy văn) và TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên.

NCS. Đào Hương Giang trình bày nội dung luận án

Dưới sự chủ trì của GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải, các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Đào Hương Giang trình bày tóm tắt các nội dung của luận án gồm: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung nghiên cứu… Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những đóng góp mới của Luận án là góp phần xây dựng cơ sở lý luận và quy trình lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH); dự báo được mức độ suy thoái các hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc theo các kịch bản BĐKH; lượng giá được tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái tại Phú Quốc theo các kịch bản BĐKH; đưa ra được các giải pháp nhằm giảm tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái dưới tác động của BĐKH.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà phát biểu tại buổi đánh giá

Sau phần trình bày của NCS. Đào Hương Giang, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Kết thúc phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Đào Hương Giang đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Đào Hương Giang:

TS. Trần Thanh Thủy đọc quyết định thành lập Hội đồng

TS. Bạch Quang Dũng đại diện giáo viên hướng dẫn phát biểu

NCS chụp ảnh cùng các thầy cô