Việt Nam tham gia Hội thảo kiểm toán nước ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng – Hàm ý chính sách đối với an ninh nước, lương thực và năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội thảo “Kiểm toán nước ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng – Hàm ý chính sách đối với an ninh nước, lương thực và năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu” đã được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 04-05/7/2023. Đại diện của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu tham dự hội thảo là TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện trưởng.

Hội thảo này được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của đại diện Tổ Công tác về Nông nghiệp Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS), các nhà quản lý và chuyên gia về tài nguyên nước từ các nước thuộc GMS, các đối tác phát triển, các tổ chức khu vực và tư vấn quốc tế.

Mục đích của hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các nội dung sau:

  1. Xu hướng khan hiếm nước ở khu vực GMS và quan hệ với quản lý tài nguyên nước bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu;
  2. Kiểm toán nước và và mục đích của kiểm toán nước, đánh giá mức độ áp dụng kiểm toán nước ở khu vực GMS, bao gồm tầm quan trọng của việc áp dụng kiểm toán nước trong chính sách nước quốc gia;
  3. Vai trò của kiểm toán nước trong việc củng cố quy hoạch/phân bổ nước hiệu quả để quản lý tình trạng khan hiếm nước ngày càng căng thẳng và trầm trọng;
  4. Các hành động có thể được thực hiện với tư cách là những người ra quyết định để bắt đầu thể chế hóa kế toán nước; Và
  5. Ưu tiên đầu tư lồng ghép kiểm toán nước vào quản lý bền vững tài nguyên nước.

Trong hai ngày, các đại biểu đã tham gia tổng cộng bốn phiên thảo luận về an ninh nước ở khu vực GMS trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các nghiên cứu điển hình về kiểm toán nước ở GMS, quản trị nước, sử dụng nước và phân bổ nước ở khu vực GMS, cách tích hợp kiểm toán nước trong các khoản đầu tư vào lĩnh nước, lương thực, năng lượng trong tương lai, và các bài trình bày về hỗ trợ của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về quản lý tài nguyên nước cho khu vực GMS.

Thành viên đoàn công tác của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến trong tất cả các phiên hội thảo. Đặc biệt, ông Lê Ngọc Cầu đã tham gia với vai trò diễn giả trong phiên thảo luận cuối cùng với chủ đề “Thách thức trong việc thu thập, quản lý và khả năng đáp ứng của số liệu về tài nguyên nước.”

TS. Lê Ngọc Cầu trình bày tại hội thảo

Kiểm toán nước không chỉ phục vụ nhiều nhu cầu quản lý nước hàng ngày mà còn có tầm quan trọng chiến lược trong việc cung cấp dữ liệu và thông tin cho các nhiệm vụ chính trị và phức tạp liên quan đến phân bổ nước. ADB đã hỗ trợ các quốc gia ở khu vực GMS triển khai một số dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Tuy nhiên, nhiều chính phủ quốc gia vẫn chưa nhận thức được những lợi ích tiềm năng của kiểm toán nước và việc triển khai rộng rãi hơn đã bị chậm lại do chưa đủ năng lực, và thiếu kinh phí. Điều này đã dẫn đến những thách thức trong việc lồng ghép kiểm toán nước vào khuôn khổ thể chế về quản lý nước hiện có. Là một quốc gia thuộc khu vực GMS, Việt Nam cần tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, hội nghị khoa học về kiểm toán nước để học hỏi và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực này và tiến tới việc tích hợp kiểm toán nước trong các khoản đầu tư của ngành nhằm đảm bảo an ninh nước, lương thực và năng lượng.