Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho 02 NCS. của Viện

Chiều ngày 04/2/2021, tại Phòng 116 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho 02 NCS. Cái Anh Tú và Nguyễn Thị Tuyết.

 
 Họp trực tuyến Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện

Trong đó, NCS. Nguyễn Thị Tuyết với tên đề tài luận án: Nghiên cứu dự tính khí hậu và khí hậu tương tự ở khu vực Đông Nam Á, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221. NCS. Cái Anh Tú với tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học về phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng – ứng dụng cho sông Nhuệ – sông Đáy”. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của 02 NCS. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, những kết quả đạt được của NCS. trong thời gian qua.

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thị Tuyết với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu; cho NCS. Cái Anh Tú với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Các NCS được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 04 tháng 02 năm 2021.

Trả lời