Hội đồng xét duyệt danh mục nhiệm vụ mở mới năm 2025

Chiều ngày 26/2, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp hội đồng cấp cơ sở xét duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới 2025.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, Ông Trần Trung Thành (đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính) đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng. Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), thủ trưởng các đơn vị đã lần lượt báo cáo tóm tắt thuyết minh các nhiệm vụ.

Theo đó, các nhiệm vụ được trình bày gồm: Đánh giá tác động của việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và tác động của sự chuyển đổi theo hướng phát thải ròng bằng “0” đến kinh tế – xã hội và doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Trung Thành phát biểu tại buổi họp

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của biến đồi khí hậu đến các đặc trưng cực trị thủy văn (lũ và cạn) phục vụ xây dựng kịch bản Biến đổi khí hậu Việt Nam công bố năm 2025.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tác động của khí hậu cực đoan đến các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và năng lượng ở Việt Nam.

Tăng cường năng lực tính toán và lưu trữ cho Viện Khoa học KTTVBĐKH với khả năng chạy dự phòng các hệ thống nghiệp vụ cho Tổng cục Khí tượng thủy văn.

TS. Đặng Quang Thịnh trình bày về nhiệm vụ của Trung tâm Biến đổi khí hậu

Sau khi đại diện các trung tâm kết thúc phần trình bày, các thành viên trong hội đồng xét duyệt đã đưa ra những ý kiến đóng góp về cơ sở pháp lý, mục tiêu, nội dung, sản phẩm… của từng nhiệm vụ để các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương.