Hội thảo khoa học lần 1 của NCS. Đào Hương Giang

Chiều ngày 23/12/2021 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ lần 1 của nghiên cứu sinh (NCS) Đào Hương Giang với đề tài “Nghiên cứu lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh chủ trì hội thảo

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo tiến độ tốt nghiệp của NCS không bị gián đoạn, Hội thảo khoa học lần 1 của NCS. Đào Hương Giang đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các điểm cầu ngoài Viện và phòng P.131 dành cho NCS trình bày.

 

TS. Đặng Quang Thịnh tuyên bố lý do Hội thảo

Buổi hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của Đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng), GS.TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội thảo, NCS. Đào Hương Giang đã trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, mục tiêu hướng tới cúa luận án là làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp đánh giá suy thoái và lượng giá tổn thất kinh tế của hệ sinh thái điển hình biển đảo Phú Quốc; Đánh giá hiện trạng và dự báo mức độ suy thoái các hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng; Lượng giá được thiệt hại các giá trị kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng; Đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH nhằm giảm thiệt hại kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái điển hình biển đảo Phú Quốc.

 

NCS. Đào Hương Giang trình bày các nội dung của luận án

Với đối tượng nghiên cứu là các giá trị tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái dưới tác động của BĐKH và phạm vi là vùng đảo và biển ven đảo Phú Quốc, luận án đi sâu vào các nội dung: Nghiên cứu tổng quan và lựa chọn phương pháp để lượng giá thiệt hại kinh tế Phú Quốc do suy thoái hệ sinh thái trong bối cảnh BĐKH; Tính toán tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái trong bối cảnh BĐKH, từ đó đề xuất giải pháp ứng phó với BĐKH nhằm giảm thiệt hại kinh tế do suy thoái hệ sinh thái.

Qua quá trình nghiên cứu hiện trạng, lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu, NCS. Đào Hương Giang đã đưa ra các giải pháp ứng phó với BĐKH nhằm giảm thiệt hại kinh tế biển đảo Phú Quốc do suy thoái các hệ sinh thái. Trong đó, nhóm các giải pháp về chính sách và quản lý gồm: Tăng cường thể chế và chính sách; Quy định rõ chất lượng phương tiện và nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Quản lý, quy hoạch bảo vệ và sử dụng bền vững các hệ sinh thái.

Nhóm các giải pháp về khoa học kỹ thuật: Bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trước BĐKH; Giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường sinh thái; Áp dụng khoa học tiên tiến vào xử lý rác thải, nước thải.

Nhóm các giải pháp tài chính: Huy động nguồn vốn; Phối hợp với các nước phát triển và các tổ chức quốc tế xin hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật; Huy động nguồn tài chính cho việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái.

Nhóm các giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng gồm: Tăng cường vai trò và hợp tác của cộng đồng; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia sau khi nghe trình bày đã đặt ra nhiều câu hỏi cũng như góp ý để NCS tiếp tục hoàn thiện luận án cho những bước tiếp theo.

Trả lời