Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – NCS. Bùi Thị Thu Trang

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Thị Thu Trang với đề tài: Nghiên cứu phát thải khí CH4 và N2O trong lĩnh vực trồng trọt vùng đồng bằng sông Hồng

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường;

Mã số: 9850101.

Thời gian: 08 giờ 30’ – 12 giờ 00’, thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng hp trc tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời