Hội thảo khoa học lần 2 luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Văn Chanh

NCS. Bùi Văn Chanh trình bày luận án với những nội dung đã chỉnh sửa sau Hội thảo lần 1.

Ngày 12/11/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 luận án tiến sĩ cho NCS. Bùi Văn Chanh – Nghiên cứu sinh ngành Thủy văn học với đề tài: “Nghiên cứu tích hợp bộ mô hình để khôi phục dòng chảy và dự báo thủy văn cho các lưu vực thiếu số liệu quan trắc”.

 Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thục.

Tham dự buổi Hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nhà khoa khọc của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tại buổi Hội thảo, NCS. Bùi Văn Chanh đã trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, mục tiêu của luận án là cải tiến mô hình MARINE và ứng dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Cái Nha Trang.

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Quá trình dòng chảy trên lưu vực sông; Mô hình thủy MARINE và Sóng động học một chiều.

Phạm vi nghiên cứu là dòng chảy trên sườn dốc và dòng chảy trong sông không ảnh hưởng triều.

Nội dung luận án gồm có 3 chương: 1) Tổng quan về khắc phục thiếu số liệu trong mô hình thủy văn thông số phân bố; 2) Phương pháp cải tiến mô hình MARINE; 3) Ứng dụng thử nghiệm mô hình MARINE cải tiến trên lưu vực sông Cái Nha Trang.

Hội thảo đã đi sâu vào phân tích và trao đổi nội dung trong luận án. Các thầy, cô đã có những ý kiến góp ý quý báu giúp cho NCS tiếp tục hoàn thiện luận án.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

 
 
 
 
 
 
 

Trả lời