Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình

Sáng ngày 21/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình với đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt nam”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

PGS.TS. Dương Văn Khảm chủ trì hội thảo

Buổi hội thảo của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội thảo, NCS. Đoàn Thị Thanh Bình đã trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, các mục tiêu của nghiên cứu chính được đề ra là xác định được hệ số phát thải KNK cho hoạt động sản xuất thép ở Việt Nam. Xây dựng được các kịch bản phát thải KNK cho hoạt động sản xuất thép ở Việt Nam và đánh giá được tác động của những kịch bản này đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Từ các mục tiêu đặt ra, NCS xác định phạm vi nghiên cứu là các công nghệ sản xuất thép chính được nghiên cứu: BOF và EAF. Các nguồn phát thải KNK chính được nghiên cứu chỉ bao gồm các hoạt động sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong phạm vi nhà máy, bao gồm: phát thải KNK từ đốt nhiên liệu; phát thải KNK từ quá trình sản xuất và phát thải KNK từ sử dụng điện năng. Các loại KNK chính được nghiên cứu: CO2, CH4 và N2O.

NCS. Đoàn Thị Thanh Bình trình bày nội dung luận án

Với đề tài đã lựa chọn, đối tượng nghiên cứu chính của luận án được NCS. Đoàn Thị Thanh Bình lựa chọn là Nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương và Nhà máy luyện và cán thép Lưu Xá để quan trắc nồng độ phát thải khí nhà kính. Từ đó sẽ tính toán hệ số phát thải KNK đặc trưng cho hai công nghệ BOF (với số liệu sản lượng của nhà mát Hòa Phát – Hải Dương) và công nghệ EAF (với số liệu sản lượng của nhà máy thép Miền Nam).

Về cấu trúc của luận án được chia thành 4 phần chính là tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước; Điều tra, khảo sát, thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài; Xây dựng phương pháp đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam; Đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Sau phần trình bày của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.

Trả lời