Hội thảo tham vấn nhiệm vụ “Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình”

Ngày 16/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến với Nhiệm vụ “Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình” theo Hợp đồng số 26/2022/HĐDVTV ký ngày 08/7/2022 giữa Chi cục Môi trường và Biển, đảo và Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thành phần tham dự buổi Hội thảo tham vấn bao gồm:

Sở Tài nguyên và Môi trường:

  • Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Tiến Dũng
  • Chi Cục trưởng Chi cục Môi trường và Biển, đảo: Ông Nguyễn Xuân Đức
  • Lãnh đạo Văn phòng Sở
  • Lãnh đạo Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ
  • Chuyên viên các phòng chuyên môn.

Các Sở, ngành:

  • Lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải.
  • Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình.
  • Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình.

UBND các huyện, thành phố: Lãnh đạo UBND TP. Tam Điệp, các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh.

Ông Nguyễn Xuân Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Môi trường và Biển, đảo phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại diện nhóm thực hiện, TS. Lương Hữu Dũng, Chủ nhiệm Nhiệm vụ trình bày kết quả xây dựng quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán Nhiệm vụ. Theo đó, mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 05 vị trí đề xuất (trạm thủy văn Nho Quan, cầu Gia Phong, cầu Yên, Âu Kim Đài và ngã ba Độc Bộ) như sau:

Vị trí đề xuất BĐL

Tv Nho Quan

Gia Phong

Ngã ba Độc Bộ

Cầu Yên

Âu Kim Đài

Sông

Lạng

Rịa

Đáy

Vạc

Vạc

BĐI

2,7

2,5

2,0

2,1

1,9

BĐII

3,2

3,0

2,5

2,4

2,2

BĐIII

3,7

3,5

3,0

2,7

2,5

TS. Lương Hữu Dũng, đại diện nhóm thực hiện trình bày kết quả Nhiệm vụ

Tại Hội thảo, đại diện các Sở, ban ngành, UBND các huyện đã có ý kiến về các vị trí đề xuất và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ. Ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn đề nghị xem xét lại tính hợp lý khi lựa chọn vị trí Âu Kim Đài cũng như các cấp mực nước tương ứng. Đồng ý kiến với ông Khiêm, ông Nguyễn Sơn Hà Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình cho rằng Âu Kim Đài với quy trình vận hành vào mùa lũ sẽ làm thay đổi đặc điểm giữ nước của sông Vạc do đó cần được xem xét kỹ. Đại diện UBND các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư đều cho rằng các vị trí quy định cấp báo động lũ là phù hợp và mang tính đại diện cho đặc điểm lũ trên các sông.

Đại diện Sở NN và PTNT cho ý kiến tham vấn

Đại diện UBND huyện Gia Viễn cho ý kiến tham vấn

Đại diện nhóm thực hiện, TS. Lương Hữu Dũng đã có ý kiến giải trình, trao đổi và tiếp thu đóng góp của các Sở, Ban ngành và UBND các huyện để hoàn thiện kết quả nhiệm vụ.

Kết luận tại Hội thảo, Ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng Nhiệm vụ “Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình” đã được thực hiện nghiêm túc, cẩn thận với sự phối hợp giữa tính khoa học, thực tiễn phù hợp với các quy định, quyết định của trung ương và địa phương. Có thể xem xét đề xuất mực nước quy định cấp báo động lũ tại các các vị trí khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở các ý kiến tham vấn của các Sở, Ban ngành và Địa phương, nhóm tư vấn cần nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện kết quả Nhiệm vụ và trình lên UBND Tỉnh phê duyệt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận Hội thảo