Hội thảo: Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận

         Sáng nay, ngày 31 tháng 5 năm 2016, Tại Hội trường Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia cho gói thầu “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” của dự án“Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Ninh Thuận

         Đến tham dự hội thảo có các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia, các nhà khoa học từ các đơn vị trong và ngoài Viện, các chuyên gia địa phương đến từ tỉnh Ninh Thuận.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

 

Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận

         Hội thảo đã được nghe GS. Trần Thục, Phó chủ tịch, Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu, Tư vấn trưởng của Dự án trình bày hoạt động nghiên cứu: Mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến cần đạt được của gói thầu.

 

GS. TS. Trần Thục trình bày báo cáo

         Các sản phẩm chính của Dự án bao gồm: i) Các báo cáo phân tích, đánh giá về khí hậu hiện tại và khả năng biến đổi trong tương lai ở khu vực Ninh Thuận (kết quả của các mô hình CCAM; RegCM 4; WRF và PRECIS); ii) Báo cáo đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình; iii) Báo cáo kỹ thuật: Báo cáo tiến độ, báo cáo đầu kỳ, đánh giá giữa kỳ, báo cáo giữa kỳ, đánh giá cuối cùng, báo cáo cuối cùng (bản thảo, bản chính thức), tóm tắt thực hiện báo cáo cuối cùng; iv) Bộ dữ liệu dạng số về dự tính khí hậu, mực nước biển tương lai kèm theo hướng dẫn sử dụng các kết quả; v) Các bản đồ dạng số về dự tính khí hậu tương lai.

         Các bài trình bày “Phương pháp luận và kết quả dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Ninh Thuận và phương pháp và kết quả tính toán đường cong IDF” do TS. Mai Văn Khiêm trình bày đã trình bày thực trạng BĐKH ở Ninh Thuận; phương pháp luận xây dựng kịch bản BĐKH cho khu vực Ninh Thuận và một số kết quả chính; “Phương pháp luận và kết quả dự tính nước biển dâng cho khu vực Ninh Thuận” do TS. Nguyễn Xuân Hiển trình bày đã tổng quan phương pháp tính nước biển dâng; phương pháp tính nước biển dâng cho khu vực Ninh Thuận và kịch bản nước biển dâng cho khu vực Ninh Thuận.

 

Ảnh toàn thể

         Hội thảo cũng đã được nghe những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành như: GS. TS. Nguyễn Trọng Hiệu; PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế; PGS. TS. Trần Quang Đức; PGS. TS. Nguyễn Lan Châu; TS. Trần Duy Bình… và các chuyên gia nước ngoài: Ông Ian Wood và Ông Phiep Graham và các nhà khoa học trẻ trong và ngoài Viện.

Phòng KHĐT&HTQT

Trả lời