Họp Hội đồng thẩm định “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” phiên bản cập nhật năm 2016

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” phiên bản cập nhật năm 2016.

            Hội đồng thẩm định bao gồm 11 thành viên là các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam về biến đổi khí hậu (BĐKH) và các nhà quản lý. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cho Ủy ban Quốc gia về BĐKH làm Chủ tịch Hội đồng. Các phản biện gồm GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN); GS. TS. Nguyễn Trọng Hiệu, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH); GS.TS. Trần Tân Tiến, Trường ĐHKHTN. Các Ủy viên Hội đồng gồm GS.TS. Đinh Văn Ưu, GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh, PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh, TS. Nguyễn Đắc Đồng, TS. Trần Tân Văn, ThS. Nguyễn Văn Tuệ, và TS. Hoàng Đức Cường.

Ngoài 11 thành viên Hội đồng, tham dự buổi họp còn có đại diện của các đơn vị quản lý, trường Đại học và các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Viện.

PGS.TS.Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH đã trình bày phương pháp nghiên cứu và các kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. Hội đồng đã đánh giá cao tính khoa học của các kịch bản và thống nhất xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh 
 
 
 
            Thông tin về kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản năm 2016 có thể tải về tại đường link dưới đây:

http://imh.ac.vn/tin-tuc/cat14/377/Cap-nhat-kich-ban-bien-doi-khi-hau-va-nuoc-bien-dang-cho-Viet-Nam.

Phòng KHĐT&HTQT

Trả lời