Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020

Ngày 29/12/2020, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra buổi họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm Chủ tịch Hội đồng
Tham dự buổi họp có PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Trần Thục – Ủy viên; PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh – Ủy viên; PGS.TS. Lã Văn Chú – Ủy viên; PGS.TS. Dương Văn Khảm – Ủy viên; PGS.TS. Doãn Hà Phong – Ủy viên, PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển – Ủy viên, TS. Vũ Văn Thăng – Ủy viên. Ngoài ra còn có ThS. Trần Thanh Thủy – Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh đưa ra ý kiến trao đổi, thảo luận
Tại buổi họp các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của TS. Phạm Thị Thanh Ngà gửi về Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và kết quả bỏ phiếu như sau:
Phạm Thị Thanh Ngà, Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm: phó giáo sư, Chuyên ngành: Khí hậu học và Khí tượng học, Ngành: Khoa học Trái đất: 9/9/9 phiếu tán thành.

Trả lời