Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn và khả năng dự báo mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam – Bão trên Biển Đông”

Chiều 26/7/2017, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn và khả năng dự báo mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam – Bão trên Biển Đông” do TS. Vũ Văn Thăng làm chủ nhiệm.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng, chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH; đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điêu hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

TS. Vũ Văn Thăng, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1) Xác định được cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông;

2) Đánh giá được khả năng dự báo mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên bằng mô hình WRF trong điều kiện gió mùa Tây Nam hoạt động và có bão trên Biển Đông.

II. Nội dung:

1) Tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước liên quan đến cơ chế gây mưa lớn do tương tác giữa gió mùa và bão kết hợp với địa hình.

2) Xác định các đợt mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên khi có hoạt động của bão trên Biển Đông và phân tích hình thế gây mưa lớn.

3) Nghiên cứu ứng dụng mô hình số trị WRF cho nghiên cứu và dự báo mưa lớn ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên trong trường hợp tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông qua một số đợt mưa lớn điển hình thời kỳ 2010-2014.

4) Nghiên cứu xác định vai trò của vận tải ẩm, các nguồn/kênh ẩm chính cung cấp cho các đợt mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông qua một số đợt mưa lớn điển hình thời kỳ 2010-2014.

5) Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên Việt Nam do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông kết hợp với địa hình qua một số đợt mưa lớn điển hình thời kỳ 2010-2014.

6) Thử nghiệm dự báo các đợt mưa lớn mùa hè ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên trong trường hợp có bão trên Biển Đông và gió mùa Tây Nam hoạt động trên bộ số liệu độc lập.

Ảnh toàn thể

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời