Kết nối phát triển bền vững du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu


Du lịch vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân của biến đổi khí hậu

Cuối tuần qua, tại cuộc họp liên quan của Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất (SOM 1), Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về phát triển bền vững du lịch châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sáng kiến này được các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ cao.

*Tác động hai chiều

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, Tổ chức Du lịch thế giới nhận định, du lịch vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Sự phát triển du lịch gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường, biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, du lịch là ngành dễ bị tổn thương, nhạy cảm với sự thay đổi của thiên nhiên, khí hậu. Lượng khí thải nhà kính từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển du lịch, lưu trú, các chất thải rắn, lỏng từ hoạt động du lịch gây ra ô nhiễm môi trường đất và nước. Một số hoạt động du lịch không được quy hoạch tốt ảnh hưởng xấu đến sự đa dạng sinh học, môi trường thiên nhiên hoang dã.

Ở chiều hướng ngược lại, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới điểm đến, mùa du lịch, chi phí vận hành. Một số hiện tượng thời tiết cực đoan, khó dự báo khiến các chương trình du lịch bị hủy bỏ, tạo tâm lý e ngại cho khách du lịch. Với Việt Nam, biến đổi khí hậu đang tác động sâu và rộng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có du lịch.

Vì vậy, các chính sách, những chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu được ngành du lịch Việt Nam đặt ra từ lâu.

Trong đó, Việt Nam đặc biệt là việc quy hoạch đầu tư phát triển, dự báo để có những giải pháp thích ứng với các dị thường về thời tiết khí hậu, cũng như những tác động xấu của thời tiết khí hậu tới hoạt động du lịch.

*Kết nối để phát triển bền vững

Nhằm kết nối phát triển bền vững du lịch APEC trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vừa trong một cuộc họp liên quan của Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất (SOM 1), Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về phát triển bền vững du lịch APEC trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đây là một sáng kiến, nỗ lực của chủ nhà Việt Nam nhằm đưa ra những gợi mở về chính sách, cam kết của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về mục tiêu phát triển bền vững được Tổ chức Du lịch thế giới đưa ra trong năm 2017. Dự kiến Hội nghị sẽ tổ chức tại Hạ Long vào tháng 6/2017.

Sáng kiến này được các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ủng hộ cao. Theo đó, Hội nghị sẽ đề xuất mục tiêu, nội dung cơ bản của Tuyên bố Hạ Long và Khung hướng dẫn về phát triển bền vững du lịch APEC trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chuỗi hoạt động từ đề xuất, sáng kiến, hội thảo, họp Nhóm công tác du lịch, hội nghị bàn tròn cấp cao về du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến Hội nghị thượng đỉnh sản phẩm đầu ra của sáng kiến này… chính là những đề xuất mục tiêu định hướng phát triển du lịch trong thời kỳ mới, chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu.

Nguồn: Bộ TN&MT

Trả lời