Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2019 thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo file đính kèm.
 
 
 

Trả lời