Xác định phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải các bon đen phù hợp với Việt Nam

“Phân tích và xác định phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải các bon đen phù hợp với Việt Nam” là chuyên đề thuộc dự án “Điều tra khảo sát vết cacbon và đề xuất hệ thống giám sát cácbon đen ở Việt Nam” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện.

Biến đổi khí hậu được xem là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển và tồn tại của nhân loại trong thế kỷ 21. Theo các đánh giá của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu là do sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính quá mức từ các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của con người. Phân tích và xác định các phương pháp kiểm kê carbon đen có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm kê lượng phát thải carbon đen trong 3 lĩnh vực xi măng, điện than, giao thông đường bộ qua đó góp phần vào nhiệm vụ điều tra khảo sát vết carbon và hệ thống giám sát carbon đen ở Việt Nam.

Ảnh minh họa

Chuyên đề “Phân tích và xác định phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải các bon đen phù hợp với Việt Nam” thuộc nhiệm vụ “Điều tra khảo sát vết carbon và hệ thống giám sát carbon đen ở Việt Nam”. Trong chuyên đề này ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì còn có phân tích và xác định phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải carbon đen lĩnh vực xi măng; phân tích và xác định phương pháp kiểm kê giám sát phát thải carbon đen linh vực điện than và phân tích, xác định phương pháp kiểm kê giám sát phát thải carbon đen lĩnh vực giao thông.

Kết quả cho thấy, phương pháp kiểm kê các-bon đen được áp dụng trong khuôn khổ dự án tuân theo định dạng được sử dụng bởi Ủy ban Quốc tế về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và được cộng đồng Châu Âu thông qua, để thiết lập các phương pháp thực hành tốt nhất (và các lựa chọn thay thế, khi không có dữ liệu), liên quan đến 03 “Bậc” tính toán.

Các Bậc tính toán được phân biệt trong tài liệu hướng dẫn về kiểm kê của IPCC và Châu Âu (IPCC 2006, EMEP/EEA 2013, EMEP/EEA 2016, EMEP/EEA 2019) theo mức độ chi tiết cần thiết cho hoạt động và các hệ số phát thải. Các Bậc tính toán cho phép người thực hiện kiểm kê phát thải có thể ước tính được lượng phát thải các-bon đen tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn và/hoặc mục đích của việc kiểm kê.

Việc lựa chọn phân tích, xác định giúp xác định được các phương pháp kiểm kê, hệ thống giám sát và cung cấp tài liệu tham khảo về phương pháp và nguồn dữ liệu cụ thể (hoạt động, hệ số phát thải và thông số kỹ thuật) sẽ hỗ trợ cho từng Bậc tính toán để áp dụng trong 3 lĩnh vực xi măng, điện than và giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Trả lời