Những thông tin cập nhật về Biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng, 2014

Lời nói đầu:
 

Biến đổi khí hậu hiện đang được xem là thách thức lớn đối với nhận loại trong thế kỷ XXI. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ những biểu hiện của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, cụ thể là sự tăng lên của nhiệt độ trung bình toàn cầu, sự tan băng ở vùng cực và các dòng sông băng trên các đỉnh núi cao, dẫn đến sự dâng lên của mực nước biển. Biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động đến mọi mặt hoạt động kinh tế – xã hội của con người.

Người ta đã thống nhất rằng, nguyên nhân của biến đổi khí hậu hiện nay là do các hoạt động của con người mà trước hết là việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch, gia tăng lượng phát thải khí nhà kính, trước hết là CO2, CH4… Vì vậy cần thiết phải hiểu biết về biến đổi khí hậu để triển khai các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu mức độ Biến đổi khí hậu.

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, trong đó Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cuốn sách “Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng” được biên tập nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về biến đổi khí hậu đã được nghiên cứu, đánh giá, bao hàm cả những vấn đề được phát hiện trong vài năm gần đây cho cộng đồng.

Với mục tiêu phổ biến kiến thức, các tác giả cố gắng sử dụng các thuật ngữ thông dụng, dễ hiểu. Trong trường hợp phải đề cập đến một vấn đề chuyên sâu, sẽ có giải thích, làm rõ khái niệm ở mức đơn giản có thể. Hy vọng cuốn sách sẽ đóng góp nhất định trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và những giải pháp giảm thiểu.

          Biến đổi khí hậu là vấn đề còn mới, phức tạp và còn phải được tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu. Trong quá trình biên tập, chắc chắn cuốn sách vẫn còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý từ bạn đọc gần xa. 

 

Nội dung chính: Cuốn sách được biên tập thành 5 chương.

Chương 1. Khái niệm về biến đổi khí hậu

Chương 2. Biến đổi khí hậu trên thế giới

Chương 3. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chương 4. Kịch bản biến đổi khí hậu

Chương 5. Tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực chính

 
Tác giả:
              PGS. TS. Ngô Trọng Thuận (chủ biên)
              TS. Nguyễn Văn Liêm 
 

Trả lời