Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Thành tựu nghiên cứu Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ:

– Chế tạo các thiết đo mưa và đo gió tự động với khả năng truyền số liệu đo thời gian thực theo các đường truyền ĐT cố định, Mobile…

– Xây dựng các hệ thống mạng đo và cảnh báo thời gian thực đối với lũ và lũ quét.

– Chế tạo trạm KTTĐ nhiều yếu tố phục vụ cho quan trắc và khảo sát KTTV.

–  Sửa chữa, khôi phục các trạm KTTĐ do nước ngoài sản xuất

Trả lời