ỨNG DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, VỊ TRÍ, THỜI GIAN DẦU TRÀN

Mã số: TNMT.2018.05.39 theo Quyết định số 2905/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Việc nghiên cứu xây dựng phương pháp kỹ thuật viễn thám sử dụng các tư liệu mới miễn phí trong đó tập trung vào ảnh quang học, hồng ngoại nhiệt và ảnh radar miễn phí (hệ thống Sentinel 1,2,3 và Landsat 8) ngoài ra các ảnh phân giải trung bình (MODIS…) và kết hợp với công cụ mô hình hóa truy xuất thời gian ngược trực tuyến (tối ưu hóa với điều kiện của Việt Nam) theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Với bộ công cụ này sẽ được thực hiện một cách chủ động ở 28 địa phương ven biển là tính mới của đề tài. Đề tài sẽ kết hợp 3 vấn đề liên quan đến công nghệ: viễn thám, mô hình mô phỏng và hệ thống thông tin địa lý vớ cách tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất và tin cậy nhất, các kết quả nghiên cứu ứng dụng thông qua công cụ trực tuyến dựa trên nền tảng WEBGIS là xu thế mới của công nghệ 4.0
   Trong đề tài “Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, cũng đã xây dựng được phần mềm dựa trên nền tảng WebGIS để truy vết, xác định vị trí, thời gian và nguồn gốc các sự cố dầu tràn. Khi hoàn thành phần mềm này sẽ được chuyển giao cho các tỉnh ven biển của Việt Nam để có thể ứng phó nhanh nhất và hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Thành công của quá trình chuyển giao là sự hướng dẫn sử dụng cụ thể, khoa học do đó xây dựng hướng dẫn sử dụng phần mềm (công cụ trực tuyến) xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn là yêu cầu tất yếu của đề tài.

Truy cập ứng dụng truy xuất nguồn gốc, vị trí, thời gian dầu tràn tại: https://trandau.com.vn:3344/webappbuilder/apps/3/

Trả lời