Thay đổi hình thức họp đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Ngọc Anh

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Ngọc Anh với đề tài:

Nghiên cứu quản lý tài nguyên nước thích ứng

với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại

Cà Mau và Hậu Giang

Ngành: Biến đổi khí hậu;

Mã số: 9440221.

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ Năm, ngày 27 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm:

– Phòng họp trực tuyến theo đường link:

     https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

       Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời