Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022

Ngày 5/4, Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu đã ra công văn số 206/VKHKTTVBĐKH thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022.

 

Trả lời